Oficiální pravidla sítě Arconix.eu

Téma založil ReformedHooper

Platforma Arconix.eu - Oficiální pravidla

 

§1 Všeobecné pravidla

Platí pro celou platformu Arconix.eu (Fórum, Store, Minecraft server,...)

Registrací na našem Minecraft serveru souhlasíte s pravidly.

Registrací na našem fóru souhlasíte s pravidly.

 

Pokud hráč poruší pravidla, bude potrestaný (IP ban, ban na účet, umlčení, varování).

Je ZAKÁZANÉ jakkoliv obcházet ban, budete potrestáni IP banem.

Je ZAKÁZANÉ jakkoliv scamovat hráče.

Je ZAKÁZÁNO u těžebních bloků (Event) těžit pomocí autoclickeru,automineru a dalším modifikacím!

Při udělovaní trestu je člen A-teamu povinný uvést důvod trestu.

Důvod banu "blacklist" má právo udělit pouze majitel nebo vedení platformy Arconix.eu.

Je ZAKÁZÁNO používat VPN/Proxy (Všechny VPN a proxy postupně banujeme)

Proti trestu je možno se odvolat len podáním žádosti na našem Discordu v sekci #žádost-o-unban. Taktéž podáním žádosti na našem foru.

Hráč má právo řešit pouze svůj trest. V opačném případě budou žádosti automaticky zamítnuté.

Pokud bude hráč potrestaný, na navrácení svého majetku (stavby, donate, výhra v eventu) nemá nárok.

Pravidla se můžou kdykoliv změnit bez udání důvodu a upozornění (Při větší změně budete informováni na fóru nebo discordu platformy Arconix.eu.

Všechny data servera jsou majetkem platfromy Arconix.eu, při jakýmkoliv neúmyslným (i úmyslným) poškození nebo ztráty hráč nemá právo na náhradu škody.

 

Je ZAKÁZANÉ používat herní nick, který se jakkoliv podobá nicku člena A-teamu.

Je ZAKÁZANÉ navádět hráče k porušování pravidel.

Je ZAKÁZANÉ navádět hráče k použití příkazů či klávesových zkratek, které jim můžou uškodit (např. /suicide, ci).

Je ZAKÁZANÉ vlastnit více jak 1 herní účet (nick) za účelem získání výhod nebo obcházení trestu. Jedná se o multiacc.

Nikdo nemá právo po někom vyžadovat přihlasovací údaje na Minecraft server a služby s ním související. Pokud se něco takového stane, neneseme žádnou odpovědnost za případné škody.

 

Je ZAKÁZANÉ jakkoliv poškozovat server nebo se o to pokoušet.

Pokud hráč není plnoletý, za všechny jeho činy zodpovídá zákonný zástupce.

Je přísně ZAKÁZANÉ jakýmkoliv způsobem obchodovat s herními účty, herní měnou a předměty za jakoukoliv jinou měnu než je herní.

Pokud hráč najde chybu (bug, nedostavěná část mapy, posunuté hranice), je povinný tuto chybu nahlásit A-teamu, jestliže tuto chybu bude zneužívat nebo šířit ostatním hráčům, bude potrestán.

Je přísně ZAKÁZANÉ vytvářet a falešné důkazy.

Je ZAKÁZANÉ jakýkoliv neslušné, vulgární, rasistické, úchylné  a neetické vyjadřování a chování.

Je ZAKÁZANÉ obviňovat hráče z porušování pravidel bez důkazu. Pro nahlašování hráče slouží Discord server nebo příkaž /report. Pokud píšete soukromou zprávu členovi A-teamu, buďte trpělivý!

Je povolené vytvářet soukromé eventy s cílem zabavit a odměnit hráče.

 

§2 Pravidla serveru

1. Používání jakýkoliv hacků je ZAKÁZÁNO (+autoclicker).

2. Spam(+flood) hráčů či A-teamu je ZAKÁZANÝ jak ve veřejném chatu, tak i v msg.

3. Používání vulgárních slov je ZAKÁZÁNO, taktéž platí i na msg.

4. Nevhodné/sexuální poznámky se trestají.

5. Nadávání na server se přísně trestá.

6. Žebrání o práva,věci,peníze a donaty od ostatních je ZAKÁZANÉ.

7. Je ZAKÁZANÉ obcházet ban.

8. Zneužívání/spam příkazu "/report" a "/inzerat" je ZAKÁZANÉ.

9. Reklama na jiný minecraft server se trestá banem.

10. Reklamy na Teamspeak, Discord, Twitch či Youtube jsou ZAKÁZAN.

    - Pokud máte rank YOUTUBER na našem discordu, neplatí to pro Vás.

11. ZÁKAZ být AFK u farem (platí na všech serverech)

12. Multiacc (hraní za více účtů) se trestá banem.

13. Prodávání fake věcí v /ah se trestá banem.

14. ZAKÁZ tpakillů.

15. Zveřejňování osobních údajů (datum narození,tel. čísla atd.) je ve veřejným chatu ZAKÁZÁNO! (Zákon GDPR)

16. Jakýkoliv grief resky (níčení i když je hráč přidaný v ní nebo vytváření resky pro blokování zvětšení resky hráčů okolo), pwarpů a endu se trestá banem.

17. Za nevhodný nick či vydávání se za někoho jiného budete potrestáni.

18. Je ZAKÁZANÉ vytvářet si prefix hodnosti člena Ateamu v chatě.

19. Je ZAKÁZANÉ stavět nevhodné stavby (nevhodné tvary, nevhodné názvy, apod.).

20. Je ZAKÁZANÉ používat klasický svět pro těžení rud (iron, gold, diamond, ...). Pro těžení je vyhrazen svět mining (/warp mining)!

21. Je ZAKÁZÁNO posílat jakékoliv odkazy do chatu.

22. Neuposlechnutí člena AT se trestá!

§3 Pravidla všech plateb

Platba za jakýkoliv rank, klíč k boxu, ... (dále jen "výhody") je považována jako příspěvek na provoz a rozvoj serveru.

Zakoupením výhod ve hře za reálné peníze hráč souhlasí s porušením zásad společnosti Mojang. Náš server není žádným způsobem spojen a není součástí společnosti Mojang AB.

To, že si hráč zakoupí výhody, neznamená, že nemůže být nijak potrestán v souladu s pravidly.

Doba trvaní po sobě zakoupených ranků se nesčítá.

Hráč nemá právo na navrácení peněz za zakoupenou SMS. Zakoupením se hráč zříká nároku na vrácení peněz za odeslanou SMS.

Hráč nemá právo na navrácení peněz v případě platby přes PayPal. Jakýkoliv pokus o refund bude trestán permanentním banem.

Vedení serveru si vyhrazuje právo na odebrání výhod za porušení pravidel, případně při ukončení celého serveru Arconix.eu.

Provedením platby souhlasíte s pravidly serveru.

Vedení serveru si vyhrazuje právo na změnu výhod ranků, obsahu boxů, ...

Ranky nelze přenášet z jednoho nicku na druhý, výjimkou je pouze změna nicku u originálního Minecraft účtu nebo překlep při objednávce.

Veškeré reklamace lze podat prostřednictvím fóra nebo Discord serveru.

Boxy, neboli truhly nejsou považovány jako hazard, jelikož je vždy zaručená výhra výhody nebo předmětu, který odpovídá ceně klíče.

Server nenese žádnou odpovědnost za to, jak hráč naloží s herní měnou, kterou si zakoupil.

Hráč je povinen si před otevřením boxu překontrolovat, jestli má v inventáři dostatek místa na výhru.

 

§4 Pravidla komunikačních platforem

Příspěvky se uveřejňují do příslušné kategorie, podle obsahu příspěvku

Před zveřejněním příspěvku je po uživatelovi požadované, aby si přečetl popisek fóra a nepsal svůj příspěvek do kategorie, do které nepatří.

Je ZAKÁZANÉ zveřejňovat nevhodný obsah.

Je ZAKÁZANÉ psát nesmyslně velkým písmem.

Pří zakládaní článku musí uživatel uvést smysluplný titulek článku, který se přímo vztahuje k obsahu článku.

Vedení má právo na úpravu, smazání nebo přesunutí jakéhokoliv příspěvku.

Je ZAKÁZANÉ vytvářet články a příspěvky, které obsahují nesmyslný obsah, ref linky, ...

Zveřejňování odkazů, které vyplácejí peníze za počty kliknutí je zakázané. (Adflo, ...)

Duplikování příspěvků je zakázané.

Je ZAKÁZANÉ vytvářet víc účtů za účelem získání výhod nebo obcházení trestu.

Discord

I. RESPEKTUJTE OSTATNÍ HRÁČE

• Trollení, spamování, urážení nebo obtěžování ostatních hráčů je nepřijatelné a můžete dostat ban.

• Nedohadovat se s Admin Teamem.

II. NEPINGUJTE

• Neoznačujte/nepingujte Admin Team nebo někoho jiného pokud to není urgentní.

• Označování víc jak jednou, se bere jako "Spam Pingování/Mass Mentions".

III. ŘIĎTĚ SE TÉMATY CHAT KANÁLŮ

• Pište obsah na příslušném chat kanálu.

• Používejte bot příkazy ve #「💻」bot_prikazy

IV. NESPAMUJTE

• Nespamuj text, obrázky, videa, označování, emoty, atd.

• Hlavně, nespamujte bot příkazy.

V. NEŽEBREJTE

• Nežebrejte po Admin teamu role, peníze, ranky!

VI. NEPROPAGUJTE

• Přísný zákaz propagování ostatních Discord serverů, serverů, stránek,

• Pokud máte ''Youtubera'' u nás, tak toto pravidlo neplatí pro vás!

VII. DODRŽUJTE ŽÁDNÝ NSFW KONTENT

• Neposílejte NSFW zprávy, obrázky, kontent.

VIII. NEPOSÍLEJTE ŽADNÝ URÁŽLIVÝ OBSAH

• Nepostujte do žádneho chat kanálu GIFY nebo videa, která by mohla urazit někoho, taky nevyjadřujte rasizmus.

IX. NEVHODNÝ AVATAR NEBO JMÉNO

• NSFW/sexualní obsah/nevhodné jméno a avatary jsou zakázany.

• Jestliže tvoje jméno je nevhodné A-TEAM má plné právo ti resetovat přezdívku a nebo tě kicknout ze serveru.

X. TICKETY A NÁPADY

• Neposílejte do ticketů či nápadů nevhodný obsah!

• Neodesílejte nápady, které nejsou nápady.

• Je zakázané vytvářet tickety, které nejsou určené na řešení vašeho problému a jsou v rozporu s informacemi v kanále #「📧」tickety

• Administrátoři si vyhrazují maximálně 48 hodin na vyřešení problémů v sekci #「📧」tickety a na fórum platformy Arconix.eu.

XI. RANKY NA DISCORDU

• Jestli máte na serveru aktivní VIP rank, propojte si minecraft s Discord serverem pomocí příkazu !link v #ověření-ranku, návod tam najdete taky.

XII. VOICE ROOMKY

• Je zakázané používat měniče hlasů či pouštět nevhodnou hudbu!

XIII. DODRŽUJTE PODMÍNKY DISCORDU!

• Dodržujte podmínky discordu! https://discord.com/terms

 

Administrátoři si vyhrazují maximálně 48 hodin na vyřešení problémů v sekci #tickety (na Discordě) a na fórum platformy Arconix.eu.

V hlasových místnostech je zakázané používat měniče hlasu a pouštět nevhodné zvuky.

Jestli máte na serveru aktivní VIP rank, propojte si minecraft s Discord serverem pomocí příkazu !link v #ověření-ranku.

Je zakázané vytvářet tickety, které nejsou určené na řešení vašeho problému a jsou v rozporu s informacemi v kanále #tickety na Discorde.

Uživatel je povinný dodržovat všeobecná pravidla služby Discord.

Teamspeak

Zneužívání čekárny je ZAKÁZENÉ.

Je ZAKÁZANÉ spamovat serverlog.

Je ZAKÁZANÉ spamovat ve veřejných místnostech.

Nick v čekárně by měl být stejný jako nick na serveru.

Je ZAKÁZANÉ používat měniče hlasu, vytvářet záznam a pouštět hudbu ve veřejných místnostech.

Nevhodný název či popis roomky je trestaný.

Nevhodný avatar či popis uživatele je trestaný.

Na permanentní vlastnictví roomky nemá nárok nikdo, kromě těch, kteří se nějakým způsobem podíleli na tvorbě nebo rozvoji TSKA!

 

§5 Práva a povinnosti ATeamu

Členové Admin Teamu (dále jen "Člen AT") je povinný vyřešit všechny problémy hráčů spravedlivě a v co nejkratším čase, jak je to možné. (Neplatí pro Developery) 

Člen AT a pozice Vedení, Developer a Majitel serveru (dále jen "Vedení") má právo na svůj osobní život, není povinný trávit celý svůj volný čas na serveru.

Člen AT si vyhrazuje 3 hodiny až 24 hodin na vyřešení vašeho problému v čekárně na Discordě. (po vytvoření vašeho ticketu a požadavku o Voice komunikaci)

Člen AT nesmí zneužívat svoje práva jakýmkoliv způsobem.

Člen AT má zakázané poskytovat hráčům jakékoliv výhody, herní menu a všechno, co by bylo nespravedlivé vůči ostatním hráčům.

Člen AT je povinný dodržovat všechny pravidla serveru (neplatí pro nepovolené modifikace použité na vyhledávání hráčů apod.) 

Člen AT je povinný informovat o vykonaných změnách a novinkách na serveru.

Člen AT je povinný informovat hráče o vykonaných změnách a novinkách na serveru prostřednictvím changelogu či oznámení (ve většině případů na Discord serveru).

!!MÍSTO V A-TEAMU SE NEDÁ KOUPIT PODPLACENÍM ČLENA ATEAMU!!

 

Člen AT má zakázané trestat ostatní členy AT. Prohřešky členů AT řeší jen Vedení a Majitel.

Člen AT nesmí zveřejňovat informace, které jsou určené jen pro Admin Team.

Člen AT má v případě zamítnutí žádosti o unban povinnost uvést důvod zamítnutí žádosti.

Členstvo v AT či Vedení není považované za zaměstnání či brigádu.

Člen AT a Vedení je povinný dostavit se na poradu, pokud je svolána (lze udělit výjimku).

Člen AT má povinnost ponechat si důkazy 7 dní od incidentu, po sedmi dnech nemá hráč právo žádat o tyto důkazy.

 

§6 Ochrana osobních údajů (GDPR / Privacy policy)

Všechna shromážděná data zůstávají uložené na úložišti platformy Acronix.eu, jejíž hosting poskytuje Fakaheda.eu. 

Data o platbách jsou uložené na Fakaheda.eu, Craftingstore.net a PayPal.com a jsou dobře chráněné proti odcizení, zneužití či ztrátě.

Na webu jsou shromažďována následující data: IP adresa, nickname, e-mailová adresa, volitelné údaje a vaše heslo, které je šifrované (nelze ho tedy přečíst)

Web ukládá do prohlížeče soubory cookies, je možné je smazat v nastavení prohlížeče.

E-mailová adresa slouží k registraci na našem webu (fóru), není veřejná.

Volitelné údaje v profilu na fóru jsou veřejné, nepovinné a je pouze jen na uživateli, jestli je vyplní nebo ne.

Nickname hráče slouží k unikátní identifikaci hráče a je dostupný pro všechny uživatele platformy Arconix.eu, stejně jako všechny konverzace mezi hráči v chatových kanálech Minecraftového serveru.

IP adresa slouží k detekci spamu a vytváření alternativních účtů, k IP adrese mají přístup jen pověření členové týmu.

Na platformě jsou shromažďované následující data: IP adresa, nickname, e-mailová adresa a ID transakce.

Při nákupu prostřednictvím slovenský SMS shromažďujeme následující data: Telefonní číslo, ID transakce a nickname.

Při nákupu prostřednictvím český SMS neshromažďujeme žádné data kromě nicku.

Telefonní číslo, stejně tak ID transakce slouží pouze na identifikaci kupujícího, není veřejné.

Na Discordu se neshromažďují žádné údaje kromě Vašeho nicku.

Na Teamspeaku jsou shromažďované následující data: IP adresa, nickname, UUID.

Ve hře minecraft jsou shromažďované následující data: IP adresa, nickname a Vaše heslo, které je šifrované.

Uživatel má právo na podání žádosti o smazání všech jeho osobních údajů - je nutné prokázat vlastnictví daného účtu, údaje ohledně zakoupených výhod nemažeme vzhledem k možným sporům.

IP adresa blacklistových nebo permanentně zabanovaných uživatelů zůstává uložená a není možné si požádat o jejich smazání.

Uživatelé můžou sdílet screenshoty textových nebo hlasových zpráv jiných uživatelů bez dovolení pouze v případě, že daná osoba porušuje pravidla.

Poslední úprava: Před 1 měsícem